evde_bakim_hizmetleri

İhtiyaç duyduğunuz an yanınızdayız. Evde, hastanede, bakım evimizde …Evde Bakım Danışmanlığı

Uzman hekimimizin muayenesi ve koordinatör hemşiremizin değerlendirmesi sonrasında ihtiyacınız olan tedavi ve uygulamalar danışmanlık hizmeti içerisindedir.

Evde Bakım Ve Hemşirelik Hizmeti ( 12 / 24 Saat )

Yaşamın uzaması ile birlikte kronik hastalıklarda artış görülmektedir. Geçirilmiş bir kaza sonrası da her yaş grubunun ihtiyacı olabilecek bir hizmettir. Geçici süreli veya devamlı olan sağlık ve bakım hizmeti hastanın evinde ya da bakım evinde hizmete sunulmaktadır. 

Evde bakım ve sağlık hizmetleri kurum bünyesinde olduğu gibi multidisipliner( ekip çalışması) bir hizmettir. Bu hizmet doktor, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanlarımız tarafından verilmektedir. 

EVDE BAKIM PLANINDA NELER ELE ALINIR?

 • Çevre Güvenliği ve Düzenlemesi 
 • Kişisel hijyen ve bakım
 • Kontinans
 • Beslenme ve Sıvı Dengesi
 • İlaç Kullanımı ve Düzeni
 • Enfeksiyon Kontrolü
 • Bası Yarasına Yönelik Önlemler ve tedavi 
 • Mobilizasyon 
 • Bireye Özel Sağlık İhtiyaçları 
 • Uygulamalar ( Reçetesiz ilaç uygulaması yapmamaktayız.)
 • Perkütan Endoskopik Gastroskopi (PEG) Bakımı: Ağız yoluyla gıda alamayan, beslenmesi amacıyla alternatif yol perkütan endoskopik gastroskopisi (PEG) olan hastaların, (PEG) açılması için hekimlik desteği, peg li hastanın peg bakım ihtiyacının karşılanması veya  bu konuda hasta/hasta yakınlarına eğitim verilmesi.
 • Nazogastrik Sonda Takılması: Ağız yoluyla gıda alamayan hastalara, beslenmesi amacıyla alternatif yol olarak burun yoluyla Nazogastrik Sonda takılarak hastaların beslenme ihtiyacının karşılanması ve bu konuda hasta / hasta yakınlarına eğitim verilmesi.
 • Hastanın Enteral Beslenmesi: Herhangi bir nedenle oral yolla besin ihtiyaçlarını karşılayamayan hastaların, besin ihtiyaçlarının enteral yolla (burun yoluyla) güvenli bir şekilde karşılanmasının sağlanması.
 • Kolostomi Bakımı: Kolostomili hastada oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi; gerekli bakımın yapılması ve eğitimin verilmesi.
 • Trakeostomi Bakımı: Trakeostomi yolu ile nefes alması sağlanan hastalarda alt solunum yollarında muhtemel enfeksiyonların oluşmasını önlemek için bakım yapılması.
 • Üriner Kateterizasyon(İdrar sondası) Uygulaması: Normal yolla idrar yapamayan hastalarda, yatak yarası olanlarda idrar boşaltmak için steril teknik kullanılarak, güvenli bir şekilde mesaneye kateter uygulanması.
 • Damar Yolu Açılması Uygulaması: Hastalara serum vermek ve damar yolu ile beslemek için
 • Dekübitus (Yatak – Bası Yarası) Bakımı: Hastalarda bası yaralarının oluşumunun önlenmesi ve yara iyileşmesinin çabuklaştırılması, takip edilmesi ve hasta yakınlarına konuyla ilgili eğitimin verilmesi.
 • Laboratuvar Örnekleri Alınması: Hastanın primer hekimi tarafından uygun görülen laboratuvar örneklerinin alınması. (Kan tahlili, idrar kültürü, balgam kültürü, kan kültürü, gaita kültürü vb.)
 • İlaç Uygulaması/Enjeksiyon yapılması/Serum Takılması: Hastanın primer hekimi tarafından uygun görülen ilaç tedavisinin uygulanması.
 • Tansiyon, Nabız, Ateş, Solunum Ölçümlemesi: Hastanın genel durumu hakkında önbilgi verecek olan yaşamsal bulguların doğru bir şekilde ölçülerek, kayıt altna alınması ve hastanın takibinin yapılması.
 • Elektro Kardiyo Grafi (EKG) Çekilmesi: Hastanın primer hekimi tarafından uygun gördüğü şekilde EKG’sinin çekilmesi.
 • Lavman Uygulama
 • Mesane İrrigasyonu: Mesane yıkaması
 • Sütür- Dikiş  Alma
 • Damar Yolu Çıkartma