Hastanın Doktoru ile iletişim içerisindeki Fizyoterapistiniz uygun tedavi programını düzenler ve uygular.

  • Ağrı tedavisi ( HP-CP-TENS v.b)
  • Manuel terapi 
  • Ortopedik ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyonu
  • Nörolojik rehabilitasyon 
  • Geriatrik rehabilitasyon  
  • Solunum rehabilitasyonu 
  • Ortez protez eğitimi ve  rehabilitasyonu
  • İnkontinans tedavisi 
  • Hasta yakını/bakıcısı mobilizasyon egzersiz eğitimi