Sosyal Etkinlik Alanları

Yaşlılık, tıpkı çocukluk, ergenlik, yetişkinlik gibi doğal ve gelişimsel bir süreçtir. Yaşlanma ise; çevreyle uyum kapasitesinin azaldığı, sağlık ve bakım ihtiyacının arttığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ihtiyaçlarının karşılandığı ölçüde birey varoluşunu sürdürebilir.
Kurumumuzda kalan misafirlerimiz varoluşunu sürdürürken aynı zamanda yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla bireye özgü bedensel, sanatsal, zihinsel ve psiko-motor becerilerini geliştirici etkinliklerle aktif ve sağlıklı yaşlanmalarını desteklemekteyiz. Bunun yanı sıra etkileşimde bulunduğu sistemler ile (aile, arkadaş vb.) yaşayabileceği sorunlarda psiko-sosyal destek sunarak bundan etkilenme düzeylerini en aza indirmeyi hedeflemekteyiz.